TUTAJ PROWADZIMY ZAJĘCIA:
Rubin Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo
Łyskowskiego 29/35, Toruń
ZADZWOŃ DO NAS:
602 575 096
608 415 921

LUB NAPISZ MAILA:
biuro@bit-torun.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

W SZKOLE TAŃCA " BIT" I BEAUTY DANCE :

 1. Zajęcia prowadzi profesjonalna kadra instruktorska.
 2. Zajęcia odbywają się  według ustalonego planu przez Szkoły Tańca.   
 3. Zajęcia dla grup stałych prowadzone są od 05.09.2022 do 23.06.2023 za wyjątkiem dni wolnych od nauki w szkole. Harmonogram dni wolnych od zajęć dostępny jest na stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI lub w recepcji studia. Zajęcia dla Grup Kursowych  prowadzone są przez cały rok za wyjątkiem miesiąca lipca, zgodnie z  określonym terminem danego Kursu.
 4. Opłat za zajęcia taneczne dokonują uczestnicy lub rodzice dzieci w Szkole Tańca lub na konto Szkoły Tańca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    nowe grupy i kursy : najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć celem potwierdzeniem rezerwacji miejsca

            grupy stałe : przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, za cały miesiąc z góry lub za cały kurs.

            Nr kont :

 • 85 1090 1506 0000 0001 2164 8191
  BALET  , AKROBATYKA, SOLO LATINO DLA PAŃ, TANIEC GR.P1, MIX
 •  18 1050 1979 1000 0022 7613 6021
  GRUPY SPORTOWE 1+2+3 , KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA,  KURSY TAŃCA, DISCO FOX,
 • W tytule przelewu należy podać :
  [Nazwę grupy lub kursu] – [Imię i nazwisko uczestnika] – [Miesiąc za jaki płacimy]

Opłat za zajęcia taneczne dokonujemy zgodnie z cennikiem wywieszonym w Szkole Tańca oraz zamieszczonym na stronie internetowej  w poszczególnych grupach. Istnieje możliwość uczestnictwa w płatnych zajęciach próbnych (1 raz) ,gdy są wolne miejsca.

Faktury za zajęcia taneczne są wystawiane  na prośbę wpłacającego wyłącznie za okazaniem paragonu lub dowodu przelewu.

W wyjątkowych sytuacjach w grupach stałych (pobyt  w szpitalu, złamanie ręki, choroba itp.) nieobecność na zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim uprawnia do pomniejszenia opłat w następnym miesiącu. Wniosek o zmniejszenie  opłaty na kolejny miesiąc składamy wyłącznie pisemnie w recepcji studia. Dzieci i osoby dorosłe mogą odrobić zajęcia w innych równoległych grupach.

Uczestnicy, którzy nie opłacili udziału w zajęciach ,nie mają prawa uczestniczenia w nich. Po sprawdzeniu listy  obecności zostaną poproszeni o opuszczenie sali. Po uregulowaniu należności  mogą kontynuować naukę na zajęciach.

Uczestnikami zajęć tanecznych mogą być wyłącznie osoby , które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. O wszelkich kontuzjach i niedyspozycjach w dniu zajęć ,należy poinformować instruktora prowadzącego.

  Na sali tanecznej oraz w szatniach podczas zajęć przebywają wyłącznie uczestnicy zajęć w odpowiednim stroju i obuwiu,które nie brudzi i nie niszczy parkietu.

  Zabrania  się przebywania na sali bez wiedzy i obecności instruktora prowadzącego zajęcia.

  Szkoła Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć od NNW i OC. Uczestnicy ubezpieczają się na   koszt własny.

 1.   Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Szkoły Tańca.
 2.  Szkoła Tańca „BIT” ma prawo skreślić z listy uczestników  lub wyprosić z zajęć osoby : nie przestrzegające zasad kulturalnego zachowania, przeszkadzające na zajęciach innym  uczestnikom lub prowadzącemu zajęcia, zagrażające zdrowiu własnemu lub innych uczestników zajęć. 
 3.  Zabrania się wnoszenia i konsumowania na terenie Szkoły posiłków i gorących napojów.  
 4.  Zabrania się wprowadzania do siedziby Szkoły zwierząt, rowerów oraz przedmiotów ,które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w Szkole.
 5.  Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba, że instruktor prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę.
 6.  Za szkody materialne powstałe przez uczestnika zajęć odpowiedzialność ponosi uczestnik zajęć lub jego rodzic (opiekun prawny).
 7.  Wszystkie osoby zgłaszające się na zajęcia akceptują niniejszy regulamin zajęć.   

 

Rabaty  dla uczestników zajęć grupowych :

 • 10 % NA KOLEJNY RODZAJ ZAJĘĆ W MIESIĄCU

 

! RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ I DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE  

MIESIĘCZNYCH  ZAJĘĆ GRUPOWYCH.

                      NIE UDZIELAMY RABATÓW NA POJEDYNCZE LEKCJE.

 

 

 

COPYRIGHTS BY SZKOŁA TAŃCA BIT TORUŃ.
Kopiowanie treści strony bez zgody autora zabronione.
wykonanie: www.pixelnation.pl